Ärikinnisvara, tööstuse remondi- ja betoonitõstelahendused Geoliftiga

Taastame teie kinnisvara vajuva betoonvundamendi või betoonplaadi meie poolt paigaldatavate geopolümeeride tasanduslahendustega.

 

Fikseerime teie vundamendi või betoonplaadi kiirelt, puhtalt ja tõhusalt. Meie meeskond saab hinnata ja lahendada erinevat tüüpi probleeme, mis võivad tekkida ära vajunud objektiga seonduvalt. Organiseerime oma tööd alati omanikuga kooskõlastatult selliselt, et ei tekiks haldusest või tööde teostamisest tulenevaid seisakuid, juhul kui tekivad siis püüame teha nii, et neid oleks minimaalselt. Geolift geovaikude injekteerimismeetodiga pole tarvidust, et te peaksite ära kolima enda masinad, seadmed, laoriiulid või tööpingid. Teatud juhtudel on isegi vajalik, et betoonplaat või pinnas oleks koormatud, et saaks hinnata reaalset olukorda ja pinnase seisu selle all.

 

Geolift lahendus tõstab, tasandab ning loodib vajunud põranda betoonplaate, geopolümeerid on suure tihedusega, tohutu paisumisjõuga, ei karda niiskust ega vett ega vähest hapnikku pinnase all, need täidavad kõik tühimikud ja annavad konstruktsioonile tagasi tema stabiilsuse ja endise kuju ning asendi, nii et normaalne elurütm ja töötsüklid säiliks ja et teie äri kestaks tõrgeteta edasi ja selleks pakume me sobivat ja kauakestvat Geolift lahendust.

  • Facebook
  • YouTube

Tel: +372 52 95240  |  Email: gert@geolift.eu

 

© 2020 by GEOLIFT